بررسی مهمترین عوامل ایجاد بحران در خوزستان

محبوبه چراغی عضو هیات علمی تمام وقت و مدیرگروه…

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات اجتماعی نهضت استادی بسیج خوزستان در یادداشت عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز آمده است: مهمترین عواملی که…