فتح خرمشهر

د, 03/03/1400 - 10:03

فتح خرمشهر

نبرد بزرگ، سرنوشت‌ساز و غرورآفرين بيت ‌المقدس که برای رها سازی خرمشهر از سلطه‌ نيروهای مهاجم عراقی انجام شد، از دهم ارديبهشت ماه تا چهارم خرداد ما 1360 به طول انجاميد. اين نبرد حماسی علاوه بر پايان بخشيدن به 19 ماه اشغال بخشی از حساس‌ترين مناطق خوزستان و آزادسازی خرمشهر، ضربه‌ای سهمگين و کمرشکن به توان رزمی و جنگ طلبی های دشمن مهاجم وارد ساخت. کوتاه سخن اينکه عمليات بيت‌المقدس به عنوان برجسته‌ترين عمليات پدآفندی نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران در تاريخ نظامی 8 سال دفاع مقدس ثبت شده است.